Дацан Гунзэчойнэй Торжественный молебен СИДОР ЛХАМО 05.02

Торжественный молебен СИДОР ЛХАМО 05.02

Сахюусан хурал (три Защитника — Лхамо, Гомбо, Жамсаран). Празднование Белого Месяца — Сагаалгана. Начало нового года.