Дацан Гунзэчойнэй 7 Сахюусан,(Ямантака Гомбо Гонгор Чагдар Сэндома Шалши Намсарай Цанба) 13.06

7 Сахюусан,(Ямантака Гомбо Гонгор Чагдар Сэндома Шалши Намсарай Цанба) 13.06

7 Сахюусан

(Ямантака Гомбо Гонгор Чагдар Сэндома Шалши Намсарай Цанба)