Дацан Гунзэчойнэй 7 Сахюусан,(Ямантака Гомбо Гонгор Чагдар Сэндома Шалши Намсарай Цанба)

7 Сахюусан,(Ямантака Гомбо Гонгор Чагдар Сэндома Шалши Намсарай Цанба)

7 Сахюусан

(Ямантака Гомбо Гонгор Чагдар Сэндома Шалши Намсарай Цанба)